Μαθαίνουμε την Ελλάδα - 1ο Δημοτικό σχολείο Καστοριάς

Τίτλος έργου (title): Μαθαίνουμε την Ελλάδα

Ετικέτες (tags): Γεωγραφία, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, χάρτες

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Καστοριάς

Σχολείο (school): 1ο Δημοτικό σχολείο Καστοριάς

Τάξη (class): Ε Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Σοφία Καμπούρη, Μιχαήλ Μπούνιας

Ομάδα μαθητών (students)
Μαθητές της Ε δημοτικού

Περιγραφή (description)
Τα παιδιά παρουσίαζουν τα ερωτηματολόγια και την δημιουργία του χάρτη στο μάθημα της Γεωγραφίας.

Είδος έργου (category)
Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Microsoft Paint, Powerpoint, Google Forms, Gmail

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια