Διαδικτυακός έλεγχος συσκευών - 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης

Τίτλος έργου (title): Διαδικτυακός έλεγχος συσκευών

Ετικέτες (tags): Arduino, Ethernet module, Server arduino

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Κοζάνης

Σχολείο (school): 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος, Ατματζίδου Σουμέλα, Σκαρκαλάς Βασίλειος

Ομάδα μαθητών (students)
Ηλιάδης Στυλιανός, Καπλάνογλου Παναγιώτης, Μπούσιου Γεωργία

Περιγραφή (description)
Διαδικτυακός έλεγχος συσκευών με χρήση ARDUINO και ethernet module. Δημιουργία Arduino server για τη διαχείριση ιστοσελίδας στην οποία απεικονίζονται μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, απόστασης και κίνησης

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Arduino IDE, Android,

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια