Ομόνοια, η πλατεία μας - 1ο Δημοτικό σχολείο Καστοριάς

Τίτλος έργου (title): Ομόνοια, η πλατεία μας

Ετικέτες (tags): Ομόνοια, Πλατεία, Ιστορικό κέντρο Καστοριάς

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Καστοριάς

Σχολείο (school): 1ο Δημοτικό σχολείο Καστοριάς

Τάξη (class): Ε Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Σοφία Καμπούρη

Ομάδα μαθητών (students)
Μαθητές της Ε δημοτικού

Περιγραφή (description)
Παρουσίαση της ιστορικής πλατείας της Ομόνοιας Καστοριάς.

Είδος έργου (category)
Παρουσίαση με βίντεο

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Powerpoint, Movie Maker

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια