Ψηφιακές Δημιουργίες - 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Γρεβενών

Τίτλος έργου (title): Ψηφιακές Δημιουργίες

Ετικέτες (tags): Προγραμματισμός, Προγράμματα, App Inventor, Greenfoot, Andriod Studio, Java, Access, Kodu, Scratch

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Γρεβενών

Σχολείο (school): 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Γρεβενών

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Καράγαλης Αθανάσιος, Μωυσιάδης Βασίλειος

Ομάδα μαθητών (students)
Μάρκος Χρήστος(προγραμματισμός), Θωμάς Τολιόπουλος(προγραμματισμός),
Θωμάς Τολιόπουλος(σχεδίαση), Μάριος Κίτα(επεξεργασία πολυμέσων),
Βασίλειος Κιούρος(σχεδίαση), Χαράλαμπος Ντίκος(προγραμματισμός),
Δημήτριος Λιάκος(προγραμματισμός), Μαρίνα Αγκάστρα(επεξεργασία πολυμέσων)


Περιγραφή (description)
Προγραμματιστικές δημιουργίες μαθητών σε διαφορετικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
App Inventor, Greenfoot, Access, Kodu

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια