Επαυξημένη Συνεργατική Μάθηση - 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς

Τίτλος έργου (title): Επαυξημένη Συνεργατική Μάθηση

Ετικέτες (tags): Augmented Reality,Hologram,QR code

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Καστοριάς

Σχολείο (school): 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς

Τάξη (class): Α Γενικού Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Χριστίνα Μπακάλη

Ομάδα μαθητών (students)
Σαρηπανίδης Θεόδωρος Μασκαλίδης Πολυχρόνης Ζηκίδης Κωνσταντίνος Μαργαρίτη Θάλεια Σαβουλίδου Αγγελική Σαραφέρα Παρασκευή Δημάκου Ελένη

Περιγραφή (description)
Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR-AUGMENTED REALITY), των 3D Hologram και του Κώδικα Γρήγορης Απόκρισης (QR-CODE) με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση από τους μαθητές και την ενδυνάμωση του κινήτρου εμπλοκής με το γνωστικό αντικείμενο, για την υποστήριξη και την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.

Είδος έργου (category)
Augmented Reality,Hologram,QR code

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
HP Revial, QR code generator, Wevideo

Άλλες πληροφορίες (info)
smartphones, tablets

Σχόλια 
Η συμμετοχή γίνεται σε συνεργασία με το 3ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς 

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια