ΤΕΝΙΣ - 3ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας

Τίτλος έργου (title): ΤΕΝΙΣ

Ετικέτες (tags): Scratch

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Κοζάνης

Σχολείο (school): 3ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας

Τάξη (class): ΣΤ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Χατζόπουλος Κων/νος

Ομάδα μαθητών (students)
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
Τζώτζη Θεοδότα


Περιγραφή (description)
Παιχνίδι Τένις με Scratch

Είδος έργου (category)
Παιχνίδι

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Scratch

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια