ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ - 3ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Τίτλος έργου (title): ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Ετικέτες (tags): Arduino

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Κοζάνης

Σχολείο (school): 3ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Τάξη (class): Ε Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος

Ομάδα μαθητών (students)
Μητσικούδη Ελένη
Γεωργιάδης Δημήτριος
Σημαιοφορίδης Κωνσταντίνος


Περιγραφή (description)
Λειτουργία συναγερμού με Arduino

Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Tinkercad Circuit

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια