ΦΩΤΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ - 3ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας

Τίτλος έργου (title): ΦΩΤΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

Ετικέτες (tags): Arduino

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Κοζάνης

Σχολείο (school): 3ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας

Τάξη (class): Ε Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Χατζόπουλος Κων/νος

Ομάδα μαθητών (students)
Καραστογιάννη Βασιλική
Γρηγοριάδου Κωνσταντίνα
Κοσμίδου Ελισσάβετ
Νίκου Γεώργιος


Περιγραφή (description)
Αυτοματισμός για φώτα βιτρίνας καταστήματος τη νύχτα με Arduino

Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
TinkerCad

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια