Εναλλακτική προσέγγιση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού - 9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Τίτλος έργου (title): Εναλλακτική προσέγγιση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού

Ετικέτες (tags): παρουσίαση, Μυκηναϊκός Πολιτισμός, διαθεματικό

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Καστοριάς

Σχολείο (school): 9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Τάξη (class): Γ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Ζαρογιάννη Βασιλική
Τσιόγκα Χαρά
Κούβελα Γεωργία


Ομάδα μαθητών (students)
Μακροζήση Θεοδότα, Ματκάρης Χαράλαμπος, Μιχαηλίδης Λάζαρος, Μιχαηλίδου Σουλτάνα, Νικολαΐδου Λυδία, Παύλου Γεώργιος, Πισμίρης Γεώργιος, Πουλάκου Σοφία, Ρήμος Ηλίας, Ρήμος Παναγιώτης, Σμυρνιώτης Κωνσταντίνος, Τέρπου Ιωάννης, Τζιαμαλής Απόστολος, Τζιβή Παρασκευή, Τοκατλίδης Φώτης, Τούσκας Σπύρος, Τσουμάνης Αλέξανδρος

Περιγραφή (description)
Στην ενότητα Μυκηναϊκός Πολιτισμός συνεργάστηκαν η εκπαιδευτικός της τάξης με τις εκπαιδευτικούς πληροφορικής και αγγλικών προκειμένου να δοθούν στα παιδιά νέες διαστάσεις προσέγγισης του θέματος. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε Ιστορικούς, Αρχαιολόγους, Αρχιτέκτονες και Ξεναγούς.

Είδος έργου (category)
Εναλλακτική διδασκαλία ιστορίας

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
PowerPoint, Internet browsers

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια