Προγραμματίζω σε περιβάλλον Android - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Τίτλος έργου (title): Προγραμματίζω σε περιβάλλον Android

Ετικέτες (tags): App inventor, android, κινητά

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Καστοριάς

Σχολείο (school): ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Τάξη (class): Α Γενικού Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Κουτλεμάνη Αθανασία

Ομάδα μαθητών (students)
Δημητριάδου Αγγελική, Αποστολίδης Σάββας, Θώμου Αθανασία

Περιγραφή (description)
Εφαρμογή κατασκευασμένη με το περιβάλλον App Inventor, στην κεντρική οθόνη της οποίας υπάρχουν δύο ενεργά κουμπιά, "Η Ζωγραφική" και "Μέσος Όρος".

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
App Inventor

Άλλες πληροφορίες (info)
Το έργο θα παρουσιαστεί με κινητή συσκευή συνδεδεμένη σε προβολέα.

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια