Ψηφιακή επιγραφή με χρήση Arduino - 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης

Τίτλος έργου (title): Ψηφιακή επιγραφή με χρήση Arduino

Ετικέτες (tags): Arduino

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Κοζάνης

Σχολείο (school): 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Ατματζίδου Σουμέλα, Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος, Νέστορα Γλυκερία

Ομάδα μαθητών (students)
Ηλιάδης Στυλιανός, Παπαδημητρίου Γεώργιος

Περιγραφή (description)
Ψηφιακή επιγραφή LED με χρήση μικροελεγκτή Arduino

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Arduino IDE

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια