Παρουσίαση του Νεστορίου - Δημοτικό σχολείο Νεστορίου

Τίτλος έργου (title): Παρουσίαση του Νεστορίου

Ετικέτες (tags): παρουσίαση, φωτογραφίες, Νεστόριο

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Καστοριάς

Σχολείο (school): Δημοτικό σχολείο Νεστορίου

Τάξη (class): ΣΤ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Μπεροπούλης Γεώργιος, Μπούνιας Μιχαήλ

Ομάδα μαθητών (students)
Μαθητές της Ε' και Στ' τάξης

Περιγραφή (description)
Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού από τα παιδιά για τον τόπο τους το Νεστόριο Καστοριάς.

Είδος έργου (category)
Παρουσίαση φωτογραφιών

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Microsoft Powerpoint

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια