Υπολογισμός μορίων για την πρόσβασή μου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Τίτλος έργου (title): Υπολογισμός μορίων για την πρόσβασή μου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ετικέτες (tags): προγραμματισμός, Python

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Καστοριάς

Σχολείο (school): ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Τάξη (class): Γ Γενικού Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Κουτλεμάνη Αθανασία

Ομάδα μαθητών (students)
Τσουμάνα Στυλιανή, Νίκου Θεοδώρα, Παπαναγνώστου Δημήτριος, Σαμαρά Αλίκη

Περιγραφή (description)
Δημιουργία εφαρμογής με φιλικό interface σε μορφή παραθύρου για τον υπολογισμό των μορίων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε γλώσσα Python.

Είδος έργου (category)
Αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Python 3.7

Άλλες πληροφορίες (info)
Χρήση της Python 3.7 για την παρουσίαση της εφαρμογής

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια