Ρομποτικός Βραχίονας - ΕΠΑ.Λ Γρεβενών

Τίτλος έργου (title): Ρομποτικός Βραχίονας

Ετικέτες (tags): Arduino, Bluetooth, Android Εφαρμογή

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Γρεβενών

Σχολείο (school): ΕΠΑ.Λ Γρεβενών

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Λιάνα Τολίκα Βασιλική
Δημητριάδης Γεώργιος


Ομάδα μαθητών (students)
Βαγγέλη Σπύρος
Μετόσι Ντόρι
Μπαρούτας Παναγίωτης
Σάλλα Ρίντι
Μάρκος Χρήστος


Περιγραφή (description)
Αυτό το έργο προτείνει ένα πιθανό τρόπο ελέγχου ενός ρομποτικού βραχίονα μέσω επικοινωνίας Bluetooth, με χρήση Arduino και εφαρμογής Android.

Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Arduino Ide, MIT App Inventor

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια