Μετεωρολογικός σταθμός - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Τίτλος έργου (title): Μετεωρολογικός σταθμός

Ετικέτες (tags): raspberry pi, weather station

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Καστοριάς

Σχολείο (school): ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Τάξη (class): Γ Γενικού Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Κουτλεμάνη Αθανασία

Ομάδα μαθητών (students)
Ξανθοπούλου Ζαχαριέλα, Νικολαΐδης Μάριος

Περιγραφή (description)
Συναρμολόγηση του μετεωρολογικού σταθμού Raspberry pi weather station, εγκατάσταση του λογισμικού raspbian, καταγραφή των ενδείξεων από τους αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και ανεμόμετρου.

Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
raspbian

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)
http://lyk-argous.kas.sch.gr/?p=1740

Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια