Έλεγχος συσκευών μέσω Bluetooth - 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης

Τίτλος έργου (title): Έλεγχος συσκευών μέσω Bluetooth

Ετικέτες (tags): Arduino, Bluetooth

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Κοζάνης

Σχολείο (school): 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Ατματζίδου Σουμέλα, Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ομάδα μαθητών (students)
Ηλιάδης Στυλιανός, Βιτόπουλος Ηλίας, Νιάκας Μιχάλης

Περιγραφή (description)
Κατασκευή έργου για τον ελέγχο οικιακών ηλεκτρικών συσκευών μέσω επικοινωνίας Bluetooth, με χρήση μικροελεγκτή Arduino και εφαρμογής Android.

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
App inventor, Arduino IDE, Android

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια