Ρομποτική με το Edison - 10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Τίτλος έργου (title): Ρομποτική με το Edison

Ετικέτες (tags): Ρομποτική, Edison, πίστα

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Καστοριάς

Σχολείο (school): 10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Τάξη (class): Δ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Βόλτση Ηλιάνα, Ράτσος Νικόλαος, Μπούνιας Μιχαήλ

Ομάδα μαθητών (students)
Μαθητές της Γ και Δ δημοτικού

Περιγραφή (description)
Οι μαθητές κάνουν αγώνες με τα ρομπότ σε πίστες που έχουν οι ίδιοι κατασκευάσει.

Είδος έργου (category)
Εκπαιδευτική ρομποτική

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Προγραμματισμός με το edison

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια