Μετατροπή παλμικού τηλεφώνου σε κινητό με χρήση GSM - 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης

Τίτλος έργου (title): Μετατροπή παλμικού τηλεφώνου σε κινητό με χρήση GSM

Ετικέτες (tags): GSM Arduino

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Κοζάνης

Σχολείο (school): 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης

Τάξη (class): Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος, Ατματζίδου Σουμέλα, Κεραμίδα Νικολέτα

Ομάδα μαθητών (students)
Ηλιάδης Στυλιανός, Βητόπουλος Ηλίας, Πασχαλίδης Χρυσοβαλάντης

Περιγραφή (description)
Μετατροπή παλμικού τηλεφώνου σε κινητό με χρήση GSM SIM 900 και μικροελεγκτή Arduino

Είδος έργου (category)
Προγραμματισμός

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Arduino IDE, sim 900

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια