Διαδάσκοντας τα ποτάμια του κόσμου με την χρήση του Tour Builder - Γυμνάσιο Κρόκου Κοζάνης

Τίτλος έργου (title): Διαδάσκοντας τα ποτάμια του κόσμου με την χρήση του Tour Builder

Ετικέτες (tags): Γεωγραφία,Εικονική περιήγηση

Περιφερειακή Ενότητα (prefecture): Κοζάνης

Σχολείο (school): Γυμνάσιο Κρόκου Κοζάνης

Τάξη (class): Α Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Κοντούλα Μαρία

Ομάδα μαθητών (students)
Το τμήμα Α2 του σχολείου

Περιγραφή (description)
Παρουσίαση των ποταμών του κόσμου με την χρήση του εργαλείου Tour Builder

Είδος έργου (category)
Εικονική Περιήγηση

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Tour Builder

Άλλες πληροφορίες (info)


Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)


Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Κεντρική ιστοσελίδα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια